technologická zařízení staveb

oblast projekce:

 • NTL, STL, VTL veřejné plynovody a přípojky
 • průmyslové plynovody
 • plošné plynofikace obcí
 • rekonstrukce a obnovy plynovodů
 • přeložky plynovodů
 • odběrná plynová zařízení
 • domovní plynovody
 • plynová zařízení a kotelny
 • regulační stanice plynu
 • studie proveditelnosti 
 • inženýrská činnost
 • technický a autorský dozor